FORBIOME

Sindirim Enzimleri Nelerdir? Sindirim Enzimleri Ne İşe Yarar?

Sindirim enzimleri, vücutta besinlerin parçalanması ve sindirilmesi sürecinde önemli rol oynayan özel proteinlerdir. Sindirim sistemi enzimleri, yiyeceklerde bulunan karmaşık molekülleri daha basit yapıdaki bileşenlere dönüştürerek vücudun emebileceği hale getirebilir. Sindirim süreci başladığında, ağızda salgılanan amilaz enzimi nişastayı basit şekerlere dönüştürürken, midedeki pepsin proteinleri amino asitlere ayırır. Daha sonra ince bağırsakta lipazlar, yağları yağ asitlerine ve gliserole ayırır, amilazlar karbonhidratları basit şekerlere dönüştürür ve proteazlar da proteinleri amino asitlere parçalar. Sindirim enzimleri, vücudun hücresel işlevleri için gerekli olan besin maddelerini elde etmek amacıyla besinlerin sindirilmesini sağlayarak enerji üretimine katkıda bulunabilir.1

İçerikler (Gizle-)
 1. Sindirim Enzimi Nedir?

 2. Sindirim Sistemi Enzimleri Ne İşe Yararlar?

  1. Amilaz Enzimleri 

  2. Pepsin

  3. Lipaz Enzimleri

  4. Proteazlar

  5. Laktaz, Sukraz, Maltaz

 3. Sindirim Sistemi Enzimleri Nasıl Çalışır?

  1. Ağız (Oral Sindirim)

  2. Mide

  3. İnce Bağırsak

  4. Kolondan (Kalın Bağırsak)

 4. Enzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Fonksiyonları Nelerdir?

  1. Karbonhidrat Parçalaması

  2. Protein Parçalaması

  3. Yağ Parçalaması

  4. Nükleik Asit Parçalaması

 5. Sindirim Sistemi Enzimleri Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

 6. Kimler Sindirim Enzimi Takviyesine İhtiyaç Duyar?

  1. Pankreas Yetmezliği Olan Bireyler

   1. Safra Kesesi Sorunları Olan Bireyler

  2. Çölyak Hastalığı Olan Bireyler

  3. Laktoz İntoleransı Olan Bireyler

  4. İrritabl Barsak Sendromu (IBS) ve Sindirim Sorunları Olan Bireyler

Sindirim Enzimi Nedir?

Sindirim enzimleri, vücutta besin maddelerini parçalayan ve sindiren özel protein molekülleridir. Bu “Sindirim enzimi nedir?” sorusunun cevabı olabilir. Sindirim sistemi enzimleri, yiyeceklerde bulunan karmaşık bileşenleri daha basit moleküller haline getirerek vücudun emebileceği hale dönüştürebilirler. Sindirim sürecinde, ağızdan başlayarak mide ve ince bağırsakta aktif rol oynayabilirler. Örneğin; amilaz enzimi nişastayı basit şekerlere, pepsin enzimi proteinleri amino asitlere, lipaz enzimi yağları yağ asitlerine ve gliserole dönüştürebilir. Bu sindirim enzimleri, vücudun hücresel işlevleri için gerekli olan besin maddelerini sağlayarak enerji üretimine katkıda bulunabilir.1

Sindirim Enzimi Nedir?

Sindirim Sistemi Enzimleri Ne İşe Yararlar?

Sindirim sistemi enzimleri, yiyeceklerde bulunan karmaşık organik bileşenleri daha basit yapıdaki moleküllere parçalayan biyokimyasal katalizörlerdir. “Sindirim sistemi nedir?” sorusunun cevabı ise aldığımız besinleri parçalayarak emilimini sağlayan ve vücut tarafından kullanılabilir hale getiren organları içeren biyolojik bir sistemdir. Sindirim enzimleri ise, sindirim sürecinin farklı aşamalarında görev alırlar ve çeşitli besin maddelerini sindirerek vücut tarafından emilebilir hale getirebilirler. İşte sindirim sistemi enzimlerinin farklı besin grupları üzerindeki etkileri:

Amilaz Enzimleri

Bu sindirim enzimleri, nişastayı ve diğer karbonhidratları parçalar. Ağızda salgılanan tükürük amilazı, nişastayı malttoza (basit şeker) dönüştürebilir.

Pepsin

Sindirim sistemi enzimlerinden olan proteaz enzimi mide tarafından salgılanır. Proteinleri küçük peptitlere ve amino asitlere parçalayabilirler.

Lipaz Enzimleri

Sindirim enzimlerinden olan ince bağırsakta salgılanan lipazlar, yağları trigliseritlerden serbest yağ asitlerine ve gliserole dönüştürebilir.

Proteazlar

Sindirim enzimlerinden olan ince bağırsakta salgılanan proteazlar, peptitleri ve amino asitleri oluşturan proteinleri parçalayabilirler.

Laktaz, Sukraz, Maltaz

Sindirim enzimlerinden olan bu grup, sırasıyla laktozu (süt şekerini), sukrozu (sakaroz veya masa şekeri) ve maltı (maltoz) basit şekerlere parçalayabilir ve bu şekilde şekerler emilebilir hale gelebilir. 

Sindirim sistemi enzimleri; sindirim sürecinde besin maddelerini parçalayarak, vücut hücrelerine enerji sağlayacak olan glukoz, amino asitler ve yağ asitleri gibi temel besin bileşenlerini üretebilirler. Bu besin maddeleri, hücresel metabolizma için kullanılır, enerji üretiminde rol alır ve vücudun büyümesi, onarımı ve sağlığının sürdürülmesi için gerekli olan moleküllerin yapısını oluşturabilir. Bu süreç, sindirim sistemi enzimlerinin doğru çalışmasına ve besinlerin etkili bir şekilde sindirilmesine dayanabilir.1 2

Sindirim Sistemi Enzimleri Nasıl Çalışır?

Sindirim enzimleri, sindirim sürecinde besinleri küçük moleküller haline dönüştürmek ve vücut tarafından emilmesini sağlamak için görev yapan protein tabanlı katalizörlerdir.

Sindirim enzimleri, sindirim sisteminde farklı organlarda üretilir ve spesifik substratlara (besin moleküllerine) etki ederek kimyasal reaksiyonları hızlandırabilirler. Sindirim sistemi enzimleri genellikle aşağıdaki şekilde çalışır: 

Ağız (Oral Sindirim)

Sindirim süreci ağızda başlar. Burada amilaz gibi olan sindirim enzimleri, karbonhidratları parçalamaya başlayabilir. Sindirimi sağlayan enzimler; amilaz, nişasta ve glikojeni daha küçük şeker moleküllerine (örneğin, glukoz) parçalayabilir.

Mide

Besinler mideye ulaştığında pepsin gibi sindirim enzimleri, proteinleri amino asitlere parçalayabilir. Ayrıca mide, besinleri daha küçük parçacıklara ayırmak için mekanik bir sindirim de gerçekleştirebilir.

İnce Bağırsak

İnce bağırsak, sindirim sürecinin büyük oranda gerçekleştiği yerdir. Bağırsak florasının sindirim sistemi üzerindeki etkisi oldukça önemlidir. “Bağırsak florası nedir?” sorusunu cevaplayacak olursak; Bağırsak florası, sindirim sisteminde bulunan mikroorganizmaların oluşturduğu kompleks bir mikrobiyal topluluktur ve sindirim, bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bağırsak düzenleyici besinlerin tüketimi, sindirim sisteminin düzgün çalışması için oldukça önemlidir. Burada, karbonhidratları daha küçük şeker moleküllerine (örneğin, glukoz, fruktoz), proteinleri amino asitlere ve yağları yağ asitlerine ve gliserole parçalayan bir dizi sindirim enzimleri üretilebilir. Bu sindirim sistemi enzimleri arasında amilaz, peptidaz, lipaz ve laktozaz gibi birçok farklı tür yer alabilir.

Kolondan (Kalın Bağırsak)

İnce bağırsağın sonunda, sindirim süreci genellikle tamamlanmış olabilir. Kalın bağırsak, su ve elektrolitlerin emilimini sağlar ancak sindirim enzimlerinin faaliyeti burada daha sınırlı olabilir.

Bu sindirim süreci, besinlerin daha küçük moleküller halinde parçalanmasını sağlayabilir. Bu küçük moleküller sindirim sistemi tarafından emilerek kana karışır ve vücudun enerji üretimi, büyüme ve onarıma ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlayabilir.2

Enzimlerin Kimyasal Sindirimdeki Fonksiyonları Nelerdir?

Enzimler, kimyasal sindirimde önemli rol oynayabilirler. Sindirim sistemi enzimleri, besinleri daha küçük, emilebilir moleküller haline dönüştürerek vücudun enerji üretimi, büyüme ve onarım için kullanabileceği besin maddelerini sağlayabilir. Enzimlerin kimyasal sindirimdeki temel fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir:

Karbonhidrat Parçalaması

Amilaz: Nişasta ve glikojeni daha küçük şeker moleküllerine (örneğin, glukoz) parçalayabilirler.

Laktozaz, maltozaz, sukraz: Laktoz, maltoz ve sakkaroz gibi şekerleri daha basit şekerlere (örneğin, glukoz ve galaktoz) parçalayabilirler.

Protein Parçalaması

Protein Parçalaması

Pepsin: Midede çalışarak proteinleri amino asitlere parçalayabilir.

Peptidazlar: İnce bağırsakta çalışarak peptitleri daha küçük peptitlere ve amino asitlere parçalayabilir.

Yağ Parçalaması

Lipaz: Yağları trigliseritlere, yağ asitlerine ve gliserole parçalayabilir. Bu işlem, yağların emilimini kolaylaştırabilir.

Nükleik Asit Parçalaması

Nükleazlar: DNA ve RNA gibi nükleik asitleri parçalar böylece nükleotidlere dönüşebilirler.

Bu enzimler, sindirim sisteminin farklı bölgelerinde üretilir ve spesifik besin moleküllerine etki edebilirler. Sindirim sistemi enzimleri, besin moleküllerini daha küçük parçalara ayırarak,  hücrelere taşınabilir ve enerji üretimi, protein sentezi ve diğer biyolojik süreçler için kullanılabilir hale gelebilir. Bu sayede vücut, sindirilen besinleri emerek gerekli enerjiyi ve yapı taşlarını elde edebilir.2 3 4

Sindirim Sistemi Enzimleri Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Sindirim sistemi enzimleri eksikliğinin belirtileri aşağıdaki gibi olabilir:

 • Reflü ve gastrit
 • Tiroid hastalıkları
 • Şişkinlik ve hazımsızlık
 • Saç dökülmesi
 • Cilt problemleri
 • Dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri
 • Bitkinlik hissi
 • Kalitesiz uyku
 • Eklem ağrıları
 • Kas zayıflığı
 • Psikolojik rahatsızlıklar (depresyon, sinirlilik, anksiyete)
 • Baş ağrısı2

Kimler Sindirim Enzimi Takviyesine İhtiyaç Duyar?

Sindirim enzimleri takviyesi ihtiyaç duyan kişiler genellikle sindirim sistemi ile ilgili sorunlar yaşayan veya belirli sağlık koşullarına sahip olan bireyler olabilir. Sindirim enzimleri takviyesine ihtiyaç duyan kişiler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Pankreas Yetmezliği Olan Bireyler

Pankreas, vücuttaki sindirim enzimlerinin birçoğunu üretebilir. Pankreas yetmezliği durumunda, yeterli miktarda sindirim enzimi üretilemeyebilir. Bu durum, besinlerin yeterince sindirilememesine ve besin emiliminde sorunlara yol açabilir. Pankreas yetmezliği olan kişilere sindirim enzimleri takviyesi önerilebilir.

Safra Kesesi Sorunları Olan Bireyler

Safra kesesi, sindirimde önemli bir rol oynayabilir. Safra kesesi sorunları veya safra yollarındaki tıkanıklıklar sindirim enzimlerinin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Bu durumda sindirim enzimleri takviyesi, sindirim sürecini destekleyebilir.

Çölyak Hastalığı Olan Bireyler

Çölyak hastalığı, glüten adı verilen bir proteine karşı aşırı hassasiyet durumudur. Bu hastalığa sahip kişilerde ince bağırsağın iç yüzeyinde hasar oluşmuş olabilir. Bu hasar, besinlerin doğru şekilde sindirilip emilmesini engelleyebilir. Sindirim enzimleri takviyesi, bu durumda glüten içeren yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırabilir.

Çölyak Hastalığı Olan Bireyler

Laktoz İntoleransı Olan Bireyler

Laktoz intoleransı, laktoz adı verilen süt şekerini sindirememe durumudur. Laktoz intoleransı olan kişilerde, laktoz sindirim enzimi olan laktozaz yetersiz veya eksik olabilir. Bu durumda laktoz içeren besinlerin sindirimi için sindirim enzimleri takviyesi kullanılabilir.

İrritabl Barsak Sendromu (IBS) ve Sindirim Sorunları Olan Bireyler

İrritabl barsak sendromu gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilerde sindirim enzimleri takviyesi , sindirim sürecini rahatlatabilir ve belirtileri hafifletebilir.

Ancak sindirim enzimleri takviyesi kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemli olabilir. Çünkü herhangi bir sindirim enzimleri takviyesinin doğru dozajı ve uygunluğu kişinin sağlık durumuna ve diğer alınan ilaçlara bağlı olarak değişebilir. Ayrıca sindirim sorunları yaşayan kişilerin altta yatan nedeni tespit etmek için bir doktora başvurması önemli olabilir.1

Uyarı: Bu metin kullanıcıları konu özelinde objektif bir şekilde bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Hastalık, ilaç kullanımı, hamilelik veya emzirme gibi özel bir durumunuz varsa doktorunuza danışmanız önerilir.

Önerilen Bloglar

Sarı İshal Neden Olur Ne Anlama Gelir

Sarı İshal Neden Olur Ne Anlama Gelir

Sarı ishal nedenleri, bu sorunu yaşayan pek çok bireyin merak ettiği ve araştırdığı konular arasındadır.

Devamını Oku
Yeşil İshal Neden Olur Ne Anlama Gelir

Yeşil İshal Neden Olur Ne Anlama Gelir

Yeşil renkli ishal, zaman zaman karşılaşılabilen ve kişilerde tedirginlik oluşturabilen bir durumdur.

Devamını Oku
Norovirüs Nedir Norovirüs Nasıl Geçer

Norovirüs Nedir Norovirüs Nasıl Geçer

Norovirüs, özellikle soğuk dönemlerde oldukça bulaşıcı ve yaygın olabilen bir virüstür.

Devamını Oku